NORRGÅRD 4

I området Malmen, med Kalmars stadskärna bara ett stenkast bort, ligger Norrgård 4 – en vacker byggnad med stort kulturhistoriskt värde och intressant historia. Glebes inledde under 2022 en ombyggnation av fastigheten som ska resultera i drygt 70 attraktiva hyresrätter, från enrummare till fyra rum och kök, på ett av stadens mest omtyckta lägen.

ANRIK BYGGNADSSTIL MÖTER MODERNA BEKVÄMLIGHETER

Vi skapar en häftig inspirerande mix där äldre byggnadsstil, svindlande takhöjd och stora fönsterpartier möter moderna bekvämligheter av hög kvalitét. De flesta lägenheterna kommer att ha egen balkong eller uteplats.

EN BYGGNAD MED LÅNG HISTORIA

Huvudbyggnaden på Norrgård 4, ritad av Georg Theodor Chiewitz, började uppföras i slutet av 1840-talet som ”en inrättning för erwärderliga tider till vanvårdade och vanartige barns försörjning och uppfostran till sedlige, nyttige och arbetssamma människor”. Beställare var Fröbergska stiftelsen, vars upphovsman MG Fröberg ville ge bättre möjligheter till barn med problematisk uppväxtsituation.

Byggnaden stod klar för inflyttning 1875 och verksamheten bedrevs fram till 1950-talet. Efter att ha varit i såväl landstingets försorg som huserat militär verksamhet, hamnade byggnaden under högskolan i slutet av 1970-talet.

År 1993 lät högskolan bygga en ny byggnadsdel på husets baksida och högskolan, sedermera Linnéuniversitetet, bedrev verksamhet i byggnaderna fram till flytten till Kalmar Gästhamn 2019.

Glebes förvärvade därefter fastigheten i slutet av 2019 och bygglov beviljades efter ett sedvanligt långt arbete med ny detaljplan, i början av 2022.

INFLYTTNING

Byggnadstiden beräknas till omkring två år och inflyttning förväntas möjligt under december 2023. Datumet kan komma att ändras såväl framåt som bakåt – det återkommer vi till längre fram.

GLEBES

Bygg, fastighet och förvaltning
Box 126, 391 21 Kalmar
Tfn: 0480-44 44 90

© 2017 Glebes Fastighets AB
Byggd med kärlek av Wilson Creative